ถูกใจ

 • #24147253

  แชร์โดย vicccf เมื่อ 2020-03-18

 • #24147294

  แชร์โดย lalouve เมื่อ 2020-03-18

  this proimage 100 exposed with a Pentax K 1000 set on 64 ASA by lovely @https://www.instagram.com/kumeiaa/ we swapped at @https://www.instagram.com/experimentalphotofestival/ I put it in my Yashica FR 1 set on 64 ASA as well. As I knew that the film already got too much light now I dropped it in a soup made of green tea, lemon juice and baking soda for 38 hours. Here is what came out :)

 • #24147295

  แชร์โดย lalouve เมื่อ 2020-03-18

  this proimage 100 exposed with a Pentax K 1000 set on 64 ASA by lovely @https://www.instagram.com/kumeiaa/ we swapped at @https://www.instagram.com/experimentalphotofestival/ I put it in my Yashica FR 1 set on 64 ASA as well. As I knew that the film already got too much light now I dropped it in a soup made of green tea, lemon juice and baking soda for 38 hours. Here is what came out :)

 • #20555475

  แชร์โดย steamtug1959 เมื่อ 2015-07-05

  4
 • #18872042

  แชร์โดย gorics เมื่อ 2013-09-05

 • #20035298

  แชร์โดย lomolta เมื่อ 2014-10-06

  17
 • #202739

  แชร์โดย stouf เมื่อ 2009-02-11

  Shot from my first e6 process (http://www.lomography.com/magazine/news/2009/02/17/my-first-homemade-e6-process)

  151
 • #6314966

  แชร์โดย lavisionmd เมื่อ 2010-01-14

  131
 • Red to burn

  แชร์โดย orangebird เมื่อ 2008-09-19

  LomoHome Of The Day November 2, 2019 Thank you!! http://www.lomography.com/magazine/lifestyle/2011/04/22/sweet-love-for-planet-earth-or-a-selection-of-great-nature-photos http://www.lomography.com/magazine/events/2011/09/26/workshop-basics-with-the-diana-f-plus http://www.lomography.com/magazine/lifestyle/2012/04/22/go-green-this-earth-day-2012 http://www.lomography.com/magazine/lifestyle/2012/09/30/love-those-autumn-hues http://www.lomography.com/magazine/lifestyle/2012/10/21/der-herbst-in-der-lomographie http://www.lomography.com/magazine/lifestyle/2012/11/07/lomography-coms-best-community-photos-of-all-time-part-1 http://www.lomography.com/magazine/lifestyle/2012/11/08/lomography-coms-best-community-photos-of-all-time-part-2 http://www.lomography.com/magazine/lifestyle/2013/09/22/until-the-leaves-turn-dry http://www.lomography.com/magazine/lifestyle/2013/09/23/autumn-scenery-taken-using-the-lomo-lc-a http://www.lomography.es/magazine/locations/2014/04/15/este-ao-nos-gustara-ir-a-japn http://www.lomography.com/magazine/lifestyle/2014/06/06/lc-a-turns-thirty-most-popular-lc-a-photos http://www.lomography.jp/magazine/309709-lomographs-taken-in-japan https://www.lomography.com/magazine/327536-the-undeniable-charm-of-the-diana-cameras https://www.lomography.com/magazine/332587-pictures-that-shaped-lomography-2006

  78
 • #5864248

  แชร์โดย maximum_b เมื่อ 2009-07-29

  81
 • #14488678

  แชร์โดย atria007 เมื่อ 2011-10-17

  Tania thanks for all..u are the best 8)

  209
 • Lion's Bridge

  แชร์โดย kedvenckep เมื่อ 2020-03-02

  One of the two lions guarding a bridge in a small town in the north eastern part of the country.

 • #24117447

  แชร์โดย k00l4id เมื่อ 2020-03-02

  #dubblefilm #jelly #35mm #experimentalfilm

 • #24117442

  แชร์โดย k00l4id เมื่อ 2020-03-02

  #dubblefilm #jelly #35mm #experimentalfilm

 • #24117440

  แชร์โดย k00l4id เมื่อ 2020-03-02

  #dubblefilm #jelly #35mm #experimentalfilm

 • #24117439

  แชร์โดย k00l4id เมื่อ 2020-03-02

  #dubblefilm #jelly #35mm #experimentalfilm

 • #24117437

  แชร์โดย k00l4id เมื่อ 2020-03-02

  #dubblefilm #jelly #35mm #experimentalfilm

 • #24117427

  แชร์โดย mikailus เมื่อ 2020-03-02

 • #24117426

  แชร์โดย mikailus เมื่อ 2020-03-02

 • #24117424

  แชร์โดย mikailus เมื่อ 2020-03-02

 • #24117422

  แชร์โดย mikailus เมื่อ 2020-03-02

 • #24117416

  แชร์โดย gregoire1969 เมื่อ 2020-03-02

  Pictures taken at Kurth Kiln.

 • #24117414

  แชร์โดย gregoire1969 เมื่อ 2020-03-02

  Pictures taken at Kurth Kiln.

 • #24117415

  แชร์โดย gregoire1969 เมื่อ 2020-03-02

  Pictures taken at Kurth Kiln.

 • #24117425

  แชร์โดย mikailus เมื่อ 2020-03-02

 • #24117445

  แชร์โดย k00l4id เมื่อ 2020-03-02

  #dubblefilm #jelly #35mm #experimentalfilm

 • #24117449

  แชร์โดย k00l4id เมื่อ 2020-03-02

  #dubblefilm #jelly #35mm #experimentalfilm

 • Augarten

  แชร์โดย evilpete เมื่อ 2020-02-26

  Vienna cityscapes

  2
 • Bamboo

  แชร์โดย gabyo เมื่อ 2020-02-26

  self developed

 • #24110917

  แชร์โดย gabyo เมื่อ 2020-02-27

  self developed

  4
 • #24108875

  แชร์โดย gabyo เมื่อ 2020-02-26

  self developed

 • #18044379

  แชร์โดย somapic เมื่อ 2013-03-15

  Zenit MIR -20M 3,5/20

 • Night under palmtrees

  แชร์โดย evilpete เมื่อ 2016-01-23

  Palmtrees at night

  4
 • At peninsula Hel

  แชร์โดย evilpete เมื่อ 2019-05-21

  Summer 2015, captured around Gdansk, Poland

  4
 • Linseed fields

  แชร์โดย evilpete เมื่อ 2019-04-29

  In summer 2015, I did a photosession on a flowering linseedfield of my friend and farmer Helmuth. These flowers are really hard to catch cause they are blooming just a few days and only before noon.

  6
 • Traffic jam in Halong Bay

  แชร์โดย evilpete เมื่อ 2016-10-19

  Heavy tourist boat traffic in Halong Bay

  1
 • Pin up!2

  แชร์โดย evilpete เมื่อ 2014-07-30

  4
 • Beachbreak

  แชร์โดย evilpete เมื่อ 2018-03-07

  Impressions from Praia de Traba near Laxe

  4
 • #19643014

  แชร์โดย evilpete เมื่อ 2014-05-12

  3
 • Streetscene in vienna

  แชร์โดย evilpete เมื่อ 2014-07-06

  5
 • Catching fish

  แชร์โดย evilpete เมื่อ 2016-01-01

  Lao fishermen at the Nam Khan river in Luang Prabang

  2
 • Enchanted woods 3

  แชร์โดย evilpete เมื่อ 2016-11-24

  In the misty woods around vienna.

  8
 • #24081436

  แชร์โดย valkashka เมื่อ 2020-02-12

  Reverie Monochrome

 • Roma Sud

  แชร์โดย giardinieremanolo เมื่อ 2020-02-12

  A sunday morning shooting in southern Rome's districts

 • Schremser Hochmoor

  แชร์โดย evilpete เมื่อ 2020-02-12

  A hike across the hill moor in Schrems, Lower Austria

  2
 • #24081351

  แชร์โดย gmushinsky เมื่อ 2020-02-12

  18

 • #24081410

  แชร์โดย valkashka เมื่อ 2020-02-12

  Reverie Monochrome

 • #24081348

  แชร์โดย gmushinsky เมื่อ 2020-02-12

  14

 • Schremser Hochmoor

  แชร์โดย evilpete เมื่อ 2020-02-12

  A hike across the hill moor in Schrems, Lower Austria

 • #24081350

  แชร์โดย gmushinsky เมื่อ 2020-02-12

  17