ส่งเข้าภาพประกวดโดย ihave2pillows

ครบรอบ 25 ปี Lomography: Lomowall Greece

ประเทศกรีซ มักเรียกกันว่า "แหล่งรวมของอารยธรรมตะวันตก" เราอยากให้คุณนำเราไปสู่สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ผ่านรูปภาพของคุณ

ส่งเข้าภาพประกวดโดย ihave2pillows

การประกวดที่ยังมีอยู่