Game Changers: Start the Year with ________!

348 คนส่ง · ยังเปิดให้เข้าร่วม ·
Start the Year with ________!

เกมเปิดศักราช 2018!

คุณคิดว่าการฉลองปีใหม่คืออะไร? ดอกไม้ไฟหลากสี, คำยินดีจากคนรอบข้าง หรืออะไรดี สำหรับการประกวดนี้ เรารู้ว่ามันอาจจะทำให้คุณรู้สึกยุ่งยากขึ้นนิดนึง แต่มันก็คุ้มกับการประกวดของเรานะ อ่ะ มาใช้ความสร้างสรรค์ตอบประโยคในช่องว่าง "Start the Year with ______________." นี้ดู เราอยากรู้ว่าความสร้างสรรค์ของคุณจะไปได้ไกลขนาดไหน

สำหรับการประกวดนี้ คุณสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้สูงสุด 10 ภาพ โดยการประกวดนี้จะรวมอยู่ในการประกวดภาพถ่ายประจำปีของเราในหมวด Game Changers

ภาพโดย gridndhousegirl


ผู้ชนะจะได้รับ:

  1. ส่วนลดมูลค่า 50 EUR สำหรับซื้อของในร้านออนไลน์ × 1
  2. คะแนนพิกกี้ 15 คะแนนสำหรับใช้ในร้านออนไลน์ × 10

Submit

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อส่งภาพเข้าประกวด Alternatively you can also upload directly to this competition. Just select an image file, enter your email and submit. We will send you an email to confirm the submission – please note if you don't confirm your photos won't enter the competition.