Galiano Island

Victoria and Galiano with the Lomo LC-W

ช่างภาพ:
akula
อัพโหลดแล้ว:
2019-03-31
แท็ก:
LC-W Galiano Victoria Stand Home-Processed
กล้อง:
Lomo LC-Wide (มีวางจำหน่ายในร้านออนไลน์ของเรา)
ฟิล์ม:
Kentmere 400 ISO Black & White
Lens:
Lomo LC-WIDE minigon1 17mm 1:4.5
เมือง:
Victoria, British Columbia
ประเทศ:
Canada
อัลบั้ม:
Two Islands - Vancouver and Galiano

8 ความคิดเห็น

 1. gmushinsky
  gmushinsky ·

  Great!

 2. akula
  akula ·

  Thanks so much @gmushinsky

 3. lomodesbro
  lomodesbro ·

  great natural lines

 4. akula
  akula ·

  Thank you @lomodesbro

 5. an4
  an4 ·

  Top

 6. akula
  akula ·

  Thanks so much @an4

 7. achilletricoli
  achilletricoli ·

  Great!!!

 8. akula
  akula ·

  thank you @achilletricoli

More photos by akula