Analogue Monologues: ใช้เงาแทนการบอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้น


นอกจากเงาจะเป็นแค่สิ่งสะท้อนตัวตนของคุณแล้ว บางทีเงาอาจจะมีความหมายอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ที่รอให้เจ้าของอย่างคุณค้นพบ คุณคิดว่าไง?

เครดิต: azzzy

ยิ่งแดดแรงมากขึ้นเท่าไหร่ ก็เหมือนเงาจะยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น และดูเหมือนจะเป็นอีกร่างของเราได้เลยทีเดียว เงาที่เกิดขึ้นและตามตัวคุณเหมือนกับคุณทุกประการ (แต่มันไม่มีหน้า!) เจ้าเงานี้ตามคุณไปทุกที่ ทำตามคุณในทุกย่างก้าว และบางทีดูเหมือนเงานี่มันจะพยายามแสดงตัวตนให้ออกมาชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย เอาล่ะ ต่อไปนี้ คุณอาจจะมองเงาที่เกิดขึ้นกับตัวคุณและมีมุมมองเกี่ยวกับมันในแบบที่ต่างไป

เครดิต: liquorice, donmarcos, panelomo & tabuk

เราต่างรู้กันว่ายังไงเราก็ไม่มีทางหนีเงาที่เจอนี่พ้น! สิ่งเดียวที่พอจะทำให้คือมอง เล่นสนุกกับมัน ลองสร้างสรรค์เงาของคุณและเก็บภาพเหล่านั้นมาแบ่งปันกับเรากันหน่อย

เครดิต: dida, bloomchen, modern_nmt, sanmariano, twizzer88 & metaluna

2018-04-10 #วัฒนธรรม

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ