ถูกใจ

 • #20550813

  แชร์โดย bernardo1 เมื่อ 2015-07-03

  EM1_Petzval_Raynox_raindrop

 • #20553613

  แชร์โดย bernardo1 เมื่อ 2015-07-04

  Zuiko_OM_90mm_EM1_red poppy

  1
 • #20553620

  แชร์โดย bernardo1 เมื่อ 2015-07-04

  Zuiko_OM_90mm_EM1_red poppy

 • #20553623

  แชร์โดย bernardo1 เมื่อ 2015-07-04

  Zuiko_OM_90mm_EM1_red poppy

 • #20553624

  แชร์โดย bernardo1 เมื่อ 2015-07-04

  Zuiko_OM_90mm_EM1_red poppy

 • #20553625

  แชร์โดย bernardo1 เมื่อ 2015-07-04

  Zuiko_OM_90mm_EM1_red poppy

 • #20539613

  แชร์โดย jean_louis_pujol เมื่อ 2015-06-27

 • #20539614

  แชร์โดย jean_louis_pujol เมื่อ 2015-06-27

  1
 • #20539615

  แชร์โดย jean_louis_pujol เมื่อ 2015-06-27

  1
 • #20539617

  แชร์โดย jean_louis_pujol เมื่อ 2015-06-27

 • #20539618

  แชร์โดย jean_louis_pujol เมื่อ 2015-06-27

  1
 • Shepards

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-25

  Dogpictures from 1986

 • Shepards

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-25

  Dogpictures from 1986

 • Shepards

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-25

  Dogpictures from 1986

 • Shepards

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-25

  Dogpictures from 1986

 • Shepards

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-25

  Dogpictures from 1986

 • Shepards

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-25

  Dogpictures from 1986

 • Shepards

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-25

  Dogpictures from 1986

 • Shepards

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-25

  Dogpictures from 1986

 • Shepards

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-25

  Dogpictures from 1986

 • Shepards

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-25

  Dogpictures from 1986

 • Shepards

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-25

  Dogpictures from 1986

 • Shepards

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-25

  Dogpictures from 1986

 • Shepards

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-25

  Dogpictures from 1986

 • Shepards

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-25

  Dogpictures from 1986

 • Shepards

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-25

  Dogpictures from 1986

 • Shepard and Boxer

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-26

  Pictures from the year 1986

 • Shepard and Boxer

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-26

  Pictures from the year 1986

 • Shepard and Boxer

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-26

  Pictures from the year 1986

  2
 • Shepard and Boxer

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-26

  Pictures from the year 1986

 • Shepard and Boxer

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-26

  Pictures from the year 1986

 • Shepard and Boxer

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-26

  Pictures from the year 1986

 • Shepard and Boxer

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-26

  Pictures from the year 1986

 • Shepard and Boxer

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-26

  Pictures from the year 1986

 • Shepard and Boxer

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-26

  Pictures from the year 1986

 • Shepard and Boxer

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-26

  Pictures from the year 1986

 • Shepard and Boxer

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-26

  Pictures from the year 1986

 • Shepard and Boxer

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-26

  Pictures from the year 1986

 • Shepard and Boxer

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-26

  Pictures from the year 1986

 • Shepard and Boxer

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-26

  Pictures from the year 1986

 • Shepard and Boxer

  แชร์โดย yago56 เมื่อ 2015-06-26

  Pictures from the year 1986

  2
 • #20534616

  แชร์โดย kangiha เมื่อ 2015-06-25

  Pews and candles in Mission San Juan Bautista, shot with a canon AE-1 and Ilford B&W SFX film

 • #20538198

  แชร์โดย kangiha เมื่อ 2015-06-26

  san juan bautista

 • #20538200

  แชร์โดย kangiha เมื่อ 2015-06-26

  san juan bautista

 • Hiking R4

  แชร์โดย alienmeatsack เมื่อ 2015-06-25

  This roll was hanging in the bathroom a while. I believe it's from my Turkey Mountain hike on 06/06/2015. Way under exposed sadly.

 • First Roll

  แชร์โดย alienmeatsack เมื่อ 2015-06-26

  I loaded a roll of ORWO UN54 into my R4A and played around with exposures, Apertures, focus, flash, etc to see how the lens did. It definiately has the LC-A vignetting and I'd bet if you under expose a tiny bit it It will bring out out more. One roll down, many to go!

 • First Roll

  แชร์โดย alienmeatsack เมื่อ 2015-06-26

  I loaded a roll of ORWO UN54 into my R4A and played around with exposures, Apertures, focus, flash, etc to see how the lens did. It definiately has the LC-A vignetting and I'd bet if you under expose a tiny bit it It will bring out out more. One roll down, many to go!

 • First Roll

  แชร์โดย alienmeatsack เมื่อ 2015-06-26

  I loaded a roll of ORWO UN54 into my R4A and played around with exposures, Apertures, focus, flash, etc to see how the lens did. It definiately has the LC-A vignetting and I'd bet if you under expose a tiny bit it It will bring out out more. One roll down, many to go!