ถูกใจ

 • Winter 2019

  แชร์โดย frenchyfyl เมื่อ 2019-04-13

  Testing the 7artisans f/1.1 lens

 • Winter 2019

  แชร์โดย frenchyfyl เมื่อ 2019-04-13

  Testing the 7artisans f/1.1 lens

 • #23333054

  แชร์โดย saraqf เมื่อ 2019-04-13

 • Nikon L35 AD

  แชร์โดย katsutnb เมื่อ 2019-03-10

  Nikon L35 AD Eastman 5201/50D Motion picture film

 • Nikon L35 AD

  แชร์โดย katsutnb เมื่อ 2019-03-10

  Nikon L35 AD Eastman 5201/50D Motion picture film

 • Nikon L35 AD

  แชร์โดย katsutnb เมื่อ 2019-03-10

  Nikon L35 AD Eastman 5201/50D Motion picture film

 • #23269426

  แชร์โดย pangmark เมื่อ 2019-03-10

 • #23269430

  แชร์โดย pangmark เมื่อ 2019-03-10

 • L'usure du temps

  แชร์โดย cedricpola เมื่อ 2019-03-10

 • Piazza Pulita

  แชร์โดย sirio174 เมื่อ 2019-03-10

  La triste chiusura del centro di accoglienza deciso da una giunta ultrareazionaria. Versione a colori realizzata contemporaneamente al già pubblicato album monocromatico: https://www.lomography.it/homes/sirio174/albums/2191400-la-brutta-novella

 • Me and my father, at Baton Rouge (Louisiana) in…

  แชร์โดย frenchyfyl เมื่อ 2019-03-10

  We are like a couple of cops (the young and the old) in an 80s crime movie.

 • Schwerin

  แชร์โดย guja เมื่อ 2019-03-10

  Walk around 03. February 2019 around the Schweriner Fernsehturm and a visit to Wiligrad Castle. Home process in Rollei RLS 1 + 4 for 14 minutes at 24 ° C

 • Schwerin

  แชร์โดย guja เมื่อ 2019-03-10

  Walk around 03. February 2019 around the Schweriner Fernsehturm and a visit to Wiligrad Castle. Home process in Rollei RLS 1 + 4 for 14 minutes at 24 ° C

 • Schwerin

  แชร์โดย guja เมื่อ 2019-03-10

  Walk around 03. February 2019 around the Schweriner Fernsehturm and a visit to Wiligrad Castle. Home process in Rollei RLS 1 + 4 for 14 minutes at 24 ° C

 • #23265437

  แชร์โดย vicccf เมื่อ 2019-03-07

 • #23265438

  แชร์โดย vicccf เมื่อ 2019-03-07

 • #23265446

  แชร์โดย vicccf เมื่อ 2019-03-07

 • #23265529

  แชร์โดย vicccf เมื่อ 2019-03-07

 • #23265530

  แชร์โดย vicccf เมื่อ 2019-03-07

 • #23265534

  แชร์โดย vicccf เมื่อ 2019-03-07

 • #23265535

  แชร์โดย vicccf เมื่อ 2019-03-07

 • #23265601

  แชร์โดย vicccf เมื่อ 2019-03-07

 • #23265603

  แชร์โดย vicccf เมื่อ 2019-03-07

 • L'effacement

  แชร์โดย cedricpola เมื่อ 2019-03-07

  Début de pellicule...

 • #23265629

  แชร์โดย cedricpola เมื่อ 2019-03-07

 • #23265627

  แชร์โดย cedricpola เมื่อ 2019-03-07

 • #23265664

  แชร์โดย why-yu เมื่อ 2019-03-07

  Mark 11 year old #son

 • #23265670

  แชร์โดย why-yu เมื่อ 2019-03-07

  Mark 11 year old #son

 • #23265672

  แชร์โดย why-yu เมื่อ 2019-03-07

  Mark 11 year old #son

 • #23265678

  แชร์โดย why-yu เมื่อ 2019-03-07

  Mark 11 year old #son

 • Roma, giugno 2013

  แชร์โดย mrgamera เมื่อ 2019-03-07

 • #23266413

  แชร์โดย mjanekerr เมื่อ 2019-03-08

  Zenit B with Helios 44-2 58mm f2. Kodacolor 200. Processed at home with Tetenal C-41 kit.

 • #23266415

  แชร์โดย mjanekerr เมื่อ 2019-03-08

  Zenit B with Helios 44-2 58mm f2. Kodacolor 200. Processed at home with Tetenal C-41 kit.

 • #23266417

  แชร์โดย mjanekerr เมื่อ 2019-03-08

  Zenit B with Helios 44-2 58mm f2. Kodacolor 200. Processed at home with Tetenal C-41 kit.

 • #23266422

  แชร์โดย mjanekerr เมื่อ 2019-03-08

  Zenit B with Helios 44-2 58mm f2. Kodacolor 200. Processed at home with Tetenal C-41 kit.

  2
 • #23266426

  แชร์โดย mjanekerr เมื่อ 2019-03-08

  Zenit B with Helios 44-2 58mm f2. Kodacolor 200. Processed at home with Tetenal C-41 kit.

 • #23266428

  แชร์โดย mjanekerr เมื่อ 2019-03-08

  Zenit B with Helios 44-2 58mm f2. Kodacolor 200. Processed at home with Tetenal C-41 kit.

  2
 • #23266427

  แชร์โดย mjanekerr เมื่อ 2019-03-08

  Zenit B with Helios 44-2 58mm f2. Kodacolor 200. Processed at home with Tetenal C-41 kit.

 • #23266430

  แชร์โดย mjanekerr เมื่อ 2019-03-08

  Zenit B with Helios 44-2 58mm f2. Kodacolor 200. Processed at home with Tetenal C-41 kit.

 • #23266431

  แชร์โดย mjanekerr เมื่อ 2019-03-08

  Zenit B with Helios 44-2 58mm f2. Kodacolor 200. Processed at home with Tetenal C-41 kit.

 • #23266463

  แชร์โดย troch เมื่อ 2019-03-08

  I love Bergger Panchro 400. These are a few shots from September 2018 on one of my favorite hikes in Francis Point Provincial Park. Stand processed in Blazinal 1+100 for 75 minutes.

 • #23266464

  แชร์โดย troch เมื่อ 2019-03-08

  I love Bergger Panchro 400. These are a few shots from September 2018 on one of my favorite hikes in Francis Point Provincial Park. Stand processed in Blazinal 1+100 for 75 minutes.

  4
 • #23266465

  แชร์โดย troch เมื่อ 2019-03-08

  I love Bergger Panchro 400. These are a few shots from September 2018 on one of my favorite hikes in Francis Point Provincial Park. Stand processed in Blazinal 1+100 for 75 minutes.

  3
 • FEERANIA SOLARIS 100 - NIKON N6006

  แชร์โดย txr53 เมื่อ 2019-03-02

 • #23257803

  แชร์โดย chiruphotography เมื่อ 2019-03-02

  #ilford #ilfordpan #pan100 #pentaxme #pentax

 • #23257804

  แชร์โดย chiruphotography เมื่อ 2019-03-02

  #ilford #ilfordpan #pan100 #pentaxme #pentax

 • #23257812

  แชร์โดย chiruphotography เมื่อ 2019-03-02

  #ilford #ilfordpan #pan100 #pentaxme #pentax

 • Winter on the plain

  แชร์โดย oleman เมื่อ 2019-03-03

 • Winter on the plain

  แชร์โดย oleman เมื่อ 2019-03-03

 • Winter on the plain

  แชร์โดย oleman เมื่อ 2019-03-03