Movement: Special Category: Movement Award

1,243 คนส่ง · ยังเปิดให้เข้าร่วม ·
Special Category: Movement Award

ยินดีต้อนรับสู่รอบ "Open Submission Round" ในหัวข้อพิเศษประจำปีนี้กับโจทย์ Movement เก็บภาพการเคลื่อนไหวในความหมายของคุณแล้วส่งเข้าประกวดกันได้เลย!

สำหรับหัวข้อการประกวดนี้ เราอยากให้คุณลองมอง "การเคลื่อนไหว" ในมุมที่ต่างออกไป ลองนึกถึงการเก็บการเคลื่อนไหวในภาพนิ่งอย่างไรให้ดูเคลื่อนไหว ลองดูผลงานจากคนอื่นๆเป็นแรงบันดาลใจก่อนก็ได้ แล้วอย่าลืมออกไปเก็บภาพแล้วส่งเข้าประกวดกัน!

ส่งภาพเข้าประกวดกันได้แบบไม่จำกัดจำนวน โดยภาพของคุณจะถูกส่งเข้าไปรวมกันใน TEN AND ONE Annual Lomography Awards ในหัวข้อ special movement

ภาพโดย yoanneleveque

Submit

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อส่งภาพเข้าประกวด Alternatively you can also upload directly to this competition. Just select an image file, enter your email and submit. We will send you an email to confirm the submission – please note if you don't confirm your photos won't enter the competition.