"The Ardorous": ภาพถ่ายและผลงานศิลปะของ"พวกเธอ"

โลกศิลปะตั้งแต่ยุคสมัยกรีก ต่างเป็นโลกที่เราล้วนรู้จักกันดีในชื่อของ 'boy's club' ซึ่งหากผู้ชายเป็นศิลปิน ผู้หญิงก็คือแบบหรือบางทีอาจจะมองว่าเธอคือวัตถุสิ่งหนึ่งที่เราใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปะ มุมมองต่างๆเหล่านั้นล้วนขึ้นอยู่กับว่าสังคมให้ค่ามันอย่างไร

Petra Collins ช่างภาพสาวชาวแคนาดา เล่าให้เราฟังว่า เธอใช้ภาพถ่ายเป็นการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเธอ โดยเธอเริ่มตกหลุมรักการถ่ายภาพฟิล์มตอนเธอเรียนอยู่ปีสุดท้ายในชั้นมัธยม ภาพส่วนมากของเธอมักจะเป็นภาพถ่ายและผลงานเกี่ยวกับผู้หญิง และเมื่อไม่นานมานี้เธอได้เปิดแหล่งโชว์ผลงานของเหล่าช่างภาพสาวผ่านช่องทางที่ให้ชื่อว่า The Ardorous

Vomit Pink, Neptune, Cherry Blossom Girl, Teenage Dream by Petra Collins
Lady Peach by Dana Boulos, Brothers & Sisters by Aela Labbe, Beaded Ladies by Arvida Bystrom, Pallm Springs by Mayan Toldeano, Girls with Guns by Rebecca Fin, Apply by Hanna Antonsson

เป้าหมายของ The Ardorous คือ ต้องการผลักดันให้เสียงของพวกเธอมีผลกับสังคมและต้องการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องของสิทธิของสตรี โดยตอนนี้มีสมาชิกจากทั่วโลกอยู่ประมาณ 40 คน

Little Things by Brandi Strickland, Rings of Saturn by Julia Baylis, Small Crimes by Adri Law

คุณเข้าไปชมผลงานชุด The Ardorus ได้ใน เว็บไซต์ เลย

2017-03-07 #วัฒนธรรม #ผู้คน

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ