"Hell on Wheels": บันทึกภาพรถไฟใต้ดินในเมืองนิวยอร์ก

ในช่วงกลางปี 1970 เมืองนิวยอร์กอยู่ในขั้นวิกฤต ด้วยความที่ประชากรกว่าครึ่งเป็นหนี้ หลายๆคนกลายเป็นบุคคลล้มละลาย และเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนมีความอดอยากปากแห้ง ทั่วไปทั้งเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนฐานะปลานกลาง และคนใช้แรงงานในหลายๆ พื้นที่ จึงทำให้เกิดความคับแค้นใจและก่ออาชญากรรมในที่สุด ในปี 1979 เป็นปีที่มีจำนวนอาชญากรรมเพิ่มขึ้นสูง โดยทุกๆสัปดาห์จะมีการรายงานคดีอาชญากรรมกว่า 250 คดี ที่เกิดเหตุในบริเวณรถไฟฟ้าใต้ดิน

เพียงเวลาไม่นานรถไฟฟ้าใต้ดินก็ได้รับชื่อเสียงไม่ดีในด้านการเกิดอาชญากรรมมากที่สุด และ Willy Spiller ช่างภาพชาวสวิสเซอร์แลนด์ ก็ได้เสี่ยงอันตรายเขาไปยังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่นี่ เพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรถไฟ

ในชุดภาพถ่าย Hell on Wheels: Photographs from New York Underground 1977 - 1984 นี้ ก็ได้บันทึกเรื่องราวต่างๆในระบบรถไฟฟ้าใต้ดินในนิวยอร์ก

© Willy Spiller / Sturm & Drang
© Willy Spiller / Sturm & Drang

แหล่งที่มาของภาพถ่ายจาก Zeit
บทความนี้แปลโดยน้องฝึกงาน sswimon

2017-01-17 #วัฒนธรรม #places

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ