โยนความสมบูรณ์แบบทิ้ง และสร้างสรรค์ความอิสระในแบบของคุณ!
paganfrog

paganfrog

The cameras I own and use are - Holga120, Spinner360, La Sardina, supersampler, slightly modified Actionsampler, Brownie six-20.

I love vintage cameras and fun easy to use "toy" cameras.

3 4

อัลบั้มของฉัน