ถูกใจ

 • Berlin-Weißensee

  แชร์โดย guja เมื่อ 2018-06-10

  home processed in Kodak D76 stock for 6 minutes

  2
 • #22761274

  แชร์โดย ratimirk เมื่อ 2018-06-10

  Beirette VSN , Agfa Vista 200

 • A Roll of Random Spring Photos on Outdated…

  แชร์โดย herbert-4 เมื่อ 2018-06-10

  Here's a roll of outdated Fujifilm Superia 1600, shot most randomly with CanonFTb in April and May 2018, a few underexposed or blurry. I shot the film at ISO 1000.

 • A Roll of Random Spring Photos on Outdated…

  แชร์โดย herbert-4 เมื่อ 2018-06-10

  Here's a roll of outdated Fujifilm Superia 1600, shot most randomly with CanonFTb in April and May 2018, a few underexposed or blurry. I shot the film at ISO 1000.

 • #22761272

  แชร์โดย ratimirk เมื่อ 2018-06-10

  Beirette VSN , Agfa Vista 200

 • A Roll of Random Spring Photos on Outdated…

  แชร์โดย herbert-4 เมื่อ 2018-06-10

  Here's a roll of outdated Fujifilm Superia 1600, shot most randomly with CanonFTb in April and May 2018, a few underexposed or blurry. I shot the film at ISO 1000.

  3
 • Kalasatama

  แชร์โดย antmark เมื่อ 2018-04-21

  A few shots with Holga from last fall.

 • At the carnival

  แชร์โดย antmark เมื่อ 2018-04-21

  Carnival at the end of last summer or the beginning of last autumn.

 • Memories from autumn

  แชร์โดย antmark เมื่อ 2018-04-21

  A few shots with Holga from last fall.

 • A door

  แชร์โดย antmark เมื่อ 2018-04-21

  Welcoming the spring with film that was expired in '93. I didn't even have to compensate for the expiration in exposure or development in any way.

 • Blossoming

  แชร์โดย antmark เมื่อ 2018-04-21

  Welcoming the spring with film that was expired in '93. I didn't even have to compensate for the expiration in exposure or development in any way.

 • Feeling all springy

  แชร์โดย antmark เมื่อ 2018-04-21

  Welcoming the spring with film that was expired in '93. I didn't even have to compensate for the expiration in exposure or development in any way.

  1
 • Going down

  แชร์โดย antmark เมื่อ 2018-04-21

 • At Vanhankaupunginkoski

  แชร์โดย antmark เมื่อ 2018-04-21

 • Era

  แชร์โดย antmark เมื่อ 2018-04-21

 • Sun

  แชร์โดย antmark เมื่อ 2018-04-21

  So, it doesn't cease to exist during winter after all.

 • At Vanhankaupunginkoski

  แชร์โดย antmark เมื่อ 2018-04-21

 • At Vanhankaupunginkoski

  แชร์โดย antmark เมื่อ 2018-04-21

 • In the woods

  แชร์โดย antmark เมื่อ 2018-04-21

 • Golden Third

  แชร์โดย honeygrahams224 เมื่อ 2018-04-21

  Hello everyone! I am making my return to Lomographyy after a bit of a hiatus. The husband and I packed up everything at the end of March and moved to Chicago! We are living in the city and things are starting to feel a little more settled. I have gotten my film and cameras out of the many boxes that they were moved in, and found some old rolls of film that hadn't gotten developed. This roll was from an outing I did with a couple friends, D. and Al. D. took a lot of the pictures. There are some bonus shots from the Fern Room at the Marjorie McNeely Conservatory in St. Paul, MN that I took before leaving. New Chicago pics will be posted whenever I get around to developing them.

  2
 • Gimme that Vintage Feel

  แชร์โดย honeygrahams224 เมื่อ 2018-04-21

  Hello everyone! I am making my return to Lomographyy after a bit of a hiatus. The husband and I packed up everything at the end of March and moved to Chicago! We are living in the city and things are starting to feel a little more settled. I have gotten my film and cameras out of the many boxes that they were moved in, and found some old rolls of film that hadn't gotten developed. This roll was from an outing I did with a couple friends, D. and Al. D. took a lot of the pictures. There are some bonus shots from the Fern Room at the Marjorie McNeely Conservatory in St. Paul, MN that I took before leaving. New Chicago pics will be posted whenever I get around to developing them.

 • Dawn of Time

  แชร์โดย honeygrahams224 เมื่อ 2018-04-21

  Hello everyone! I am making my return to Lomographyy after a bit of a hiatus. The husband and I packed up everything at the end of March and moved to Chicago! We are living in the city and things are starting to feel a little more settled. I have gotten my film and cameras out of the many boxes that they were moved in, and found some old rolls of film that hadn't gotten developed. This roll was from an outing I did with a couple friends, D. and Al. D. took a lot of the pictures. There are some bonus shots from the Fern Room at the Marjorie McNeely Conservatory in St. Paul, MN that I took before leaving. New Chicago pics will be posted whenever I get around to developing them.

 • Hipster Queen

  แชร์โดย honeygrahams224 เมื่อ 2018-04-21

  Hello everyone! I am making my return to Lomographyy after a bit of a hiatus. The husband and I packed up everything at the end of March and moved to Chicago! We are living in the city and things are starting to feel a little more settled. I have gotten my film and cameras out of the many boxes that they were moved in, and found some old rolls of film that hadn't gotten developed. This roll was from an outing I did with a couple friends, D. and Al. D. took a lot of the pictures. There are some bonus shots from the Fern Room at the Marjorie McNeely Conservatory in St. Paul, MN that I took before leaving. New Chicago pics will be posted whenever I get around to developing them.

  1
 • #22658100

  แชร์โดย troch เมื่อ 2018-04-21

  Lomo CN800, expired in 2012, home processed in Arista C-41

 • #22659117

  แชร์โดย troch เมื่อ 2018-04-21

  PX 680 Cool Color Shade, expired in 2012.

  3
 • #22659120

  แชร์โดย troch เมื่อ 2018-04-21

  PX 680 Cool Color Shade, expired in 2012.

  2
 • #22658106

  แชร์โดย troch เมื่อ 2018-04-21

  Lomo CN800, expired in 2012, home processed in Arista C-41

 • #22658102

  แชร์โดย troch เมื่อ 2018-04-21

  Lomo CN800, expired in 2012, home processed in Arista C-41

  2
 • "Unterkirche" Church St. Peter & Paul in Görlitz

  แชร์โดย klawe เมื่อ 2018-04-21

  The church for winter time (not so cold)

  3
 • #22656544

  แชร์โดย madisonmakena เมื่อ 2018-04-20

  Adventures in portraiture #kodaktrix400 #dinosaurs #soold #booksnbuildings #NEIGH

 • #22656559

  แชร์โดย moongrowl เมื่อ 2018-04-20

  Some more fun with filters. #hoya #filters #caleidoscope #church #blocks #experimental

 • #22653078

  แชร์โดย vicuna เมื่อ 2018-04-18

  2
 • #22653091

  แชร์โดย vicuna เมื่อ 2018-04-18

 • #22651347

  แชร์โดย vadary เมื่อ 2018-04-17

 • #22652517

  แชร์โดย vadary เมื่อ 2018-04-18

 • #22579227

  แชร์โดย riccardo049 เมื่อ 2018-03-11

 • #22653189

  แชร์โดย glendalazart เมื่อ 2018-04-18

 • #22652832

  แชร์โดย solariswhiteball เมื่อ 2018-04-18

  Olympus trip 35,Kodak TX 400

 • #22640474

  แชร์โดย marge10 เมื่อ 2018-04-12

 • #22592281

  แชร์โดย mikefromlfe เมื่อ 2018-03-17

 • #22592284

  แชร์โดย mikefromlfe เมื่อ 2018-03-17

 • #22653170

  แชร์โดย glendalazart เมื่อ 2018-04-18

 • #22653175

  แชร์โดย glendalazart เมื่อ 2018-04-18

 • FILM HEADDRESS!

  แชร์โดย meredithjm เมื่อ 2018-04-18

  #NYC

 • #22653033

  แชร์โดย meredithjm เมื่อ 2018-04-18

  #NYC

 • #22653032

  แชร์โดย meredithjm เมื่อ 2018-04-18

  #NYC

 • #22653605

  แชร์โดย starladawnndl เมื่อ 2018-04-18

  This was a mystery roll of film, couldn't read anything on it. Google translate suggested that it may be test film, we translated the word "moon" as well and someone read it to say "no photography allowed" with a large X on the can and the numbers 89 and C6, wasn't sure anything would come of the roll, shot on Nikon f100 at Iso 100 and 200 since we didn't know the film speed.

 • #22653606

  แชร์โดย starladawnndl เมื่อ 2018-04-18

  This was a mystery roll of film, couldn't read anything on it. Google translate suggested that it may be test film, we translated the word "moon" as well and someone read it to say "no photography allowed" with a large X on the can and the numbers 89 and C6, wasn't sure anything would come of the roll, shot on Nikon f100 at Iso 100 and 200 since we didn't know the film speed.

 • #22653603

  แชร์โดย starladawnndl เมื่อ 2018-04-18

  This was a mystery roll of film, couldn't read anything on it. Google translate suggested that it may be test film, we translated the word "moon" as well and someone read it to say "no photography allowed" with a large X on the can and the numbers 89 and C6, wasn't sure anything would come of the roll, shot on Nikon f100 at Iso 100 and 200 since we didn't know the film speed.

 • #22653612

  แชร์โดย starladawnndl เมื่อ 2018-04-18

  This was a mystery roll of film, couldn't read anything on it. Google translate suggested that it may be test film, we translated the word "moon" as well and someone read it to say "no photography allowed" with a large X on the can and the numbers 89 and C6, wasn't sure anything would come of the roll, shot on Nikon f100 at Iso 100 and 200 since we didn't know the film speed.

  2