โยนความสมบูรณ์แบบทิ้ง และสร้างสรรค์ความอิสระในแบบของคุณ!

ฟิล์ม: Lomography Colour Negative F2/400