Hey, guys! Welcome to our competition site! If you’re looking to showcase your great photography skills and get a chance to win amazing prizes from Lomography, then you’ve come to the right place. We’re inviting and encouraging all of you to send over your best photos so we can pass the good vibes around our community! And by submitting, you get a chance to win cool prizes worth over 20k in more than 100 competitions all year round. And as an icing to an already sweet deal, you have the chance to win the Category Awards or even become the Lomography Grand Prize Winner at the end of the year! How cool is that? So come on over and submit those stunning photos and wow us and your Lomo Friends. You can learn more about our competitions on our about page. Happy snapping!

ภาพที่ส่งเข้าประกวดล่าสุด

การประกวดสิ้นสุดแล้ว

 • Monochrome: Chasing Shadows

  1,177 คนส่ง · สิ้นสุด ·
  Chasing Shadows

  ได้เวลาเล่นไล่จับกับเงาแล้ว หาสิ่งที่น่าสนใจ และเก็บแสงเงาของมันด้วยภาพขาว-ดำกัน

 • Monochrome: Love Stories

  498 คนส่ง · สิ้นสุด ·
  Love Stories

  Love is all around us - เชื่อเราเถอะว่า ความรักซ่อนอยู่ในทุกๆที่นั่นแหละ ไหนลองเก็บภาพความรักในรูปแบบภาพขาว-ดำ แล้วเอามาอวดเรากันหน่อยซิ

 • Solitude

  2,045 คนส่ง · สิ้นสุด ·
  Solitude

  การเป็นตัวของตัวเองทำให้เกิดความเหงาหรืออิสระ? มาร่วมส่งภาพของคุณให้เราเห็นว่า "ความโดดเดี่ยว" ในความหมายของคุณคืออะไร?

 • Surrealism

  891 คนส่ง · สิ้นสุด ·
  Surrealism

  ออกจากกฎเกณแห่งความจริง และ ปลดปล่อยจินตนาการของคุณให้ออกมาเป็นอิสระกัน.

 • Home Sweet Home

  1,375 คนส่ง · สิ้นสุด ·
  Home Sweet Home

  เราขอชมความหมายของคำว่าบ้านสำหรับคุณผ่านภาพถ่ายขาว-ดำหน่อยสิ

 • Art of Architecture

  1,417 คนส่ง · สิ้นสุด ·
  Art of Architecture

  ไม่ว่าคุณจะถ่ายสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หรืออาคารร่วมสมัย ภาพถ่ายขาวดำยังคงเป็นภาพถ่ายที่ไม่เคยล้าสมัย

 • ความเจ็บปวด

  2,108 คนส่ง · สิ้นสุด ·
  ความเจ็บปวด

  พิสูจน์ซิว่าความเจ็บปวดที่คุณเห็นสามารถนำมาใช้ครีเอทภาพถ่ายที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้

 • Emotions

  729 คนส่ง · สิ้นสุด ·
  Emotions

  อารมณ์นั้นแสดงถึงความเป็นมนุษย์ สำหรับการแข่งขันนี้ "Monochrome" พวกเรากำลังมองหาภาพถ่ายขาวดำที่แสดงให้เห็นถึง การแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งของมนุษย์

 • ลักษณะทางกายภาพ

  499 คนส่ง · สิ้นสุด ·
  ลักษณะทางกายภาพ

  ส่งภาพขาว-ดำที่คุณรู้สึกว่ามันสะท้อนลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ การแสดงออกและท่าทางอันทรงพลัง ผ่านการประกวดนี้