Hey, guys! Welcome to our competition site! If you’re looking to showcase your great photography skills and get a chance to win amazing prizes from Lomography, then you’ve come to the right place. We’re inviting and encouraging all of you to send over your best photos so we can pass the good vibes around our community! And by submitting, you get a chance to win cool prizes worth over 20k in more than 100 competitions all year round. And as an icing to an already sweet deal, you have the chance to win the Category Awards or even become the Lomography Grand Prize Winner at the end of the year! How cool is that? So come on over and submit those stunning photos and wow us and your Lomo Friends. You can learn more about our competitions on our about page. Happy snapping!

การประกวดที่ยังมีอยู่

Diana Daredevils

73 คนส่ง · ยังเปิดให้เข้าร่วม ·
Diana Daredevils

เก็บทุกแอคชั่นที่คุณเจอด้วยกล้องชวนฝันอย่างกล้อง Diana ของเรา

ภาพที่ส่งเข้าประกวดล่าสุด

การประกวดสิ้นสุดแล้ว

 • Adrenaline Junkies: Equilibrium

  334 คนส่ง · สิ้นสุด ·
  Equilibrium

  ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการชื่นชมการต้านทานแรงโน้มถ่วงของโลกจากภาพถ่ายของคุณหน่อย

 • Adrenaline Junkies: เตรียมตัว,ระวัง,ไป

  203 คนส่ง · สิ้นสุด ·
  เตรียมตัว,ระวัง,ไป

  ปลุกอะดรีนาลีนของคุณให้พร้อมก่อนออกไปเก็บภาพการเคลื่อนไหวของคนรอบตัว

 • Take A Leap

  317 คนส่ง · สิ้นสุด ·
  Take A Leap

  ได้ภาพที่ถ่ายอย่างรวดเร็วด้วยกล้อง Instant เราต้องการที่จะเห็นเท้าของคุณออกจากพื้นดินและสูงเหนืออากาศ!

 • Martial Arts

  91 คนส่ง · สิ้นสุด ·
  Martial Arts

  ไม่ว่าจะเป็นศิลปะป้องกันตัว ในรูปแบบไหนก็ตาม ทุกประเภทมีการฝึกฝน การมีระเบียบวินัย มีสมาธิ และตั้งใจฝึกอบรมอย่างเต็มที่กับผู้เชี่ยวชาญในด้านศิลปะการต่อสู้

 • Put on Your Dancing Shoes

  295 คนส่ง · สิ้นสุด ·
  Put on Your Dancing Shoes

  โชว์ท่าทางการเคลื่อนไหวไปตามจังหวะเพลงด้วยภาพถ่ายดูสิ

 • School Break

  712 คนส่ง · สิ้นสุด ·
  School Break

  ไม่ว่าจะเป็นกระโดดเชือก ปีนต้นไม้ และการเล่นต้องเต อะไรเป็นเกมส์ที่เด็กสมัยนี้เขาเล่นกัน?

 • The Chase

  197 คนส่ง · สิ้นสุด ·
  The Chase

  ช่วยให้เราได้ยินเสียงของการเชียร์ และกลิ่นของแก็ส ภายใต้อากาศที่ร้อนรุอะ แล้วพาเราไปยังที่นั่งด้านหน้าของการแข่งขันรถยนต์วิบาก และมอเตอร์ไซต์วิบาก ด้วยการถ่ายภาพที่น่าตื่นเต้นของคุณ

 • ทำลายให้เรียบ

  181 คนส่ง · สิ้นสุด ·
  ทำลายให้เรียบ

  กระโดดขึ้นกระดานเซิร์ฟ ถ่ายภาพสิ่งที่คุณเห็นแล้วแบ่งปันให้คนอื่นๆได้ชมกัน

 • ภาพถ่ายแอคชั่น: The Adrenaline Junkies Award

  840 คนส่ง · สิ้นสุด ·
  ภาพถ่ายแอคชั่น: The Adrenaline Junkies Award

  การประกวดจากรอบ Open Submission นี้จะถูกนำไปคัดเลือกในหมวดรางวัล Adrenaline Junkies Award ส่งภาพแอคชั่นที่ดีที่สุดของคุณเข้าประกวดสิ ไม่จำเป็นต้องแคร์เรื่องธีม เลือกภาพตามความรู้สึกของคุณเลย!