ส่งเข้าภาพประกวดโดย rubia81

Tungsten Film in Wakhan Walley, Tajikistan; shot with Lomo CA-A in summer 2014

ส่งเข้าภาพประกวดโดย rubia81

การประกวดที่ยังมีอยู่