Trial and Error: Seeing Double

703 คนส่ง · สิ้นสุด ·
Seeing Double

เราอยากให้คุณช่วยให้เราได้พบกับร่างแยกของคุณด้วยการถ่ายภาพซ้อนและการ splitzer ภาพ

แบ่งเฟรมออกเป็นครึ่งหนึ่งและมาร่วมโชว์ให้เราเห็นทั้งสองด้าน เพิ่มความสนุกสนานให้กับภาพแต่ละภาพโดยการตกแต่งเครื่องแต่งกายหรือการแสดงออกทางสีหน้า สร้างภาพในสไตล์ของคุณ ในการทำกาประกวดนี้

ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งภาพได้สูงสุด 10 ภาพ การแข่งขันเป็นรอบคัดเลือกในหมวดหมู่ประเภทหมวด Trial and Error ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมประกวดกัน

ภาพโดย domyblue https: //www.lomography.com/homes/domyblue


ผู้ชนะจะได้รับ:

  1. ส่วนลดมูลค่า 50 EUR สำหรับซื้อของในร้านออนไลน์ × 1
  2. คะแนนพิกกี้ 15 คะแนนสำหรับใช้ในร้านออนไลน์ × 10

Submit

ขอโทษด้วย การประกวดนี้สิ้นสุดลงแล้ว ดูผู้ส่งทั้งหมด ภาพที่คุณส่งเข้าประกวด: