Adrenaline Junkies: Martial Arts

91 คนส่ง · สิ้นสุด ·
Martial Arts

ไม่ว่าจะเป็นศิลปะป้องกันตัว ในรูปแบบไหนก็ตาม ทุกประเภทมีการฝึกฝน การมีระเบียบวินัย มีสมาธิ และตั้งใจฝึกอบรมอย่างเต็มที่กับผู้เชี่ยวชาญในด้านศิลปะการต่อสู้

รูปแบบการทำสมาธิ(TAI CHI) นั้นน่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากการโจมตีที่แข็งแกร่งปฎิกิริยาการป้องกันที่ว่องไวแม่นยำ ทั้งหมดนี้เป็นศิลปะการป้องกันตัว ผู้เข้าร่วมแต่ละคนสามารถส่งภาพเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้เข้ามาได้สูงสุด 10ภาพ การประกวดรอบคัดเลือกนี้เปิดโอกาสให้ทุกๆคน

ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งภาพได้สูงสุด 10 ภาพ. การแข่งขันนี้ เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกอยู่ในหมวด Adrenaline Junkies ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกัน

ตัวอย่างภาพ โดย
priyotrilaksono, showing Indonesian martial arts pencak silat.


ผู้ชนะจะได้รับ:

  1. ส่วนลดมูลค่า 50 EUR สำหรับซื้อของในร้านออนไลน์ × 1
  2. คะแนนพิกกี้ 15 คะแนนสำหรับใช้ในร้านออนไลน์ × 10

Submit

ขอโทษด้วย การประกวดนี้สิ้นสุดลงแล้ว ดูผู้ส่งทั้งหมด ภาพที่คุณส่งเข้าประกวด: